نتيجه بي اعتنايي به حضرت معصومه (ع)

نتيجه بي اعتنايي به حضرت معصومه (ع)

سمت خدا ـ آقاي سيد ابوالفضل رضوي زاده خادم حضرت معصومه (ع) نقل مي کرد : چهل سال پيش فردي به نام حاج محمد علي که بنا و آينه کار بود، در حرم مطهر کار مي کرد. اين فرد يک بار تعريف مي کرد : با چشمان خود ديدم که خانمي در حال زيارت، دو دستش به ضريح چسبيده بود، مثل اينکه برق 220 ولت او را خشک کرده بود . با آنکه بسيار جيغ مي کشيد، دستهايش از پنجره هاي ضريح مطهر جدا نمي شد. از طرف آستانه به منزل آيت ا... العظمي مرعشي نجفي (ره) رفتند و جريان را به ايشان اطلاع دادند. مرحوم آقاي نجفي (ره) به حرم مشرف شدند و دو رکعت نماز خواندند و دستهاي خود را به سوي آسمان بلند کردند و با التماس گفتند: اي خانم! شما را به خدا و به خاطر جدم عنايتي کن، دستهاي اين زائر رها شود. طولي نکشيد که دستهاي آن زن از ضريح جدا شد. آيت ا... العظمي مرعشي نجفي (ره) به زن گفتند: چه بي اعتنايي نسبت به فاطمه معصومه (ع) مرتکب شده اي؟ هر چه زودتر استغفار کن تا بي بي از شما راضي شود.
منبع» http://books.masoumeh.com/html/7/5/42.php

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید
https://samtekhoda.com