زیارت عاشورا

 سند زيارت عاشورا

سند زيارت عاشورا

سمت خدا : صرف‏ نظر از تأييدات غيبى‏ اى كه از طرق معتبر، درباره زيارت عاشورا وارد شده ـ كه خود، دليل بر اعتبار اين زيارت شريف است ـ سندى كه ...

https://samtekhoda.com