راه سعادت

 کسانی که خدا آنها را دوست ندارد

کسانی که خدا آنها را دوست ندارد

یک استاد حوزه علمیه با بیان‌اینکه خداوند دشمن کسی است که دنیا را به خوبی می‌شناسد اما آخرت را نمی‌شناسد، گفت: خداوند از کسی که در حیات خود بخیل بوده اما ...

https://samtekhoda.com