مصاحبه ها

 غدیر و جایگاه آن

غدیر و جایگاه آن

سمت خدا : در اسلام بعد از اصل توحید، اصل ولایت مهمترین اصل است و رسالت (دومین اصل ) به یک معنا در همین اصل مندرج است.   ...

https://samtekhoda.com