غدیر و ولایت

 غدیر در شعر فارسی، قسمت سوم

غدیر در شعر فارسی، قسمت سوم

سمت خدا ـ غدیر در شعر فارسی از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی // از قرن سیزدهم تا هم اکنونامام علی(ع) قرن سیزدهم25ـ وصال شیرازى(1197ـ1262ق):وصال شیرازى در نزدیک به بیست ...

 مرز میان مومن و کافر

مرز میان مومن و کافر

سمت خدا :  ما از قدیم شهره افلاک گشته ایم                            زمزم نخورده ایم ولی پاک گشته ایم قالو بلی نگفته اسیر کسی شدیم                          آری به ...

https://samtekhoda.com