گنجینه

 اقدامات سیاسی آیت‌الله بروجردی

اقدامات سیاسی آیت‌الله بروجردی

به دنبال تشکیل دولت صهیونیست در زمستان 1326 و جنگ بین دولتهای عربی و دولت غاصب یهود، آیت الله بروجردی در حمایت از فلسطینیان اطلاعیه‌ای را صادر کردند. ...

 مهمترین مخالف فراماسونری

مهمترین مخالف فراماسونری

سمت خدا : موضوع دیگری که بر شدت مخالفت ملاعلی کنی با فراماسونری دامن می زد، ارتباط این مجمع سری با بهائیت بود. بسیاری از اسناد برجامانده از آن دوران حکایت ...

 روحانی سیاستمدار

روحانی سیاستمدار

سمت خدا : وی که رهبری اکثریت مجلس چهارم را به عهده داشت خطاب به نمایندگان و در انتقاد از رضاخان گفت: «ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هم ...

 فتوا علیه مکر دشمن

فتوا علیه مکر دشمن

سمت خدا : بهاره داداشی: از آغاز تأسیس حکومت قاجاریه در ایران، انگلیس و شوروی در تلاش بودند دامنه نفوذ خود را گسترش دهند و با یورش نظامی، ایران را قربانگاه ...

https://samtekhoda.com