گنجینه

 فتوا علیه مکر دشمن

فتوا علیه مکر دشمن

سمت خدا : بهاره داداشی: از آغاز تأسیس حکومت قاجاریه در ایران، انگلیس و شوروی در تلاش بودند دامنه نفوذ خود را گسترش دهند و با یورش نظامی، ایران را قربانگاه ...

 استاد اخلاقی که در موعظه طناز بود

استاد اخلاقی که در موعظه طناز بود

سمت خدا : یکی از ویژگی‌های رفتاری آیت‌الله مجتهدی بیان حکایت‌های اخلاقی در قالب طنز بود، ایشان این روحیه طنازی را در خانه و با اعضای خانواده نیز داشت و همیشه ...

https://samtekhoda.com