گنجینه

 عوامل هشت‌گانه کنترل غرائز انسان از نگاه آیت‌الله مظاهری

عوامل هشت‌گانه کنترل غرائز انسان از نگاه آیت‌الله مظاهری

عصر شیعه - راي‌ كنترل‌ غرايز انسان‌، عوامل‌ هشت‌ گانه‌اي‌ را مي‌توان‌ برشمرد. اين‌ عوامل‌ عبارتند از: «عقل‌»، «علم‌» ، «وجدان‌ اخلاقي‌» ، «تربيت‌»، «قانون‌» ، «نظارت‌ ملّي‌» امر به‌ معروف‌ ...

https://samtekhoda.com